Obecně závazná vyhláška Obce Podhradí nad Dyjí
č.2/2005


O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí


Obecní Podhradí nad Dyjí na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.6.2005 v souladu se zákonem ČNR č.338/1992 Sb., o obcích (obecní zřízení), vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí č. 2/2005


Čl.1
Úvodní ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se určuje koeficient pro účel výpočtu daně z nemovitostí na území obce Podhradí nad Dyjí. Správu daně provádí příslušný správce daně, kterým je Finanční úřad ve Znojmě.


Čl. 2
Daň ze staveb

  1. Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona ČNR č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, se stanoví v celé obci koeficient 1,5 pro výpočet konečné sazby daně u staveb určených k rekreaci


Čl. 3
Účinnost

  1. Tato vyhláška byla vyhlášena dne 1.7.2005 a nabývá účinnosti dnem 1.8.2005


Originál