Podhradi nad Dyji

Uvod
Aktualne
Obecni urad
Uredni deska
O obci
Fotogalerie
Rekreace
optimalizováno
pro 1024x768

aktualizace
16. 12. 2010

© 2006 Cronax
spol. s r.o.

Uvod
OBEC PODHRADÍ NAD DYJÍ

IČO : 00636924
BANKOVNÍ SPOJENÍ : 17624-741/0100
KB Znojmo


TELEFONNÍ ČÍSLA
Obecní úřad: 515 297 098
Starosta obce: 739 209298
Místostarostka obce: 604 805 612
obec@podhradinaddyji.cz
starosta@podhradinaddyji.cz


PRACOVNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU
PONDĚLÍ 8:30 - 15:00
ČTVRTEK 8:30 - 15:00


ZASTUPITELSTVO OBCE
STAROSTA Ing. Oldřich Tesárek
MÍSTOSTAROSTKA Božena Zerzová
ČLEN Bohumil Kašuba
ČLEN Zuzana Burdová
ČLEN Eva Čechová
KRONIKÁŘKA OBCE Eva Čechová
ÚČETNÍ OBCE Jitka Čechová


PLÁN SCHŮZÍ ZASTUPITELSTVA
PODHRADÍ NAD DYJÍ PRO ROK 2010
1. Pololetí 2. Pololetí
5. 2. 2010
2. 7. 2010
5. 3. 2010 3. 9. 2010
2. 4. 2010
1. 10. 2010
7. 5. 2010
5. 11. 2010
4. 6. 2020
3. 12. 2010
29. 12. 2010

Zasedání zastupitelstva je veřejné a koná se vždy od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.