Podhradi nad Dyji

Uvod
Aktualne
Obecni urad
Uredni deska
O obci
Fotogalerie
Rekreace
optimalizováno
pro 1024x768

aktualizace
16. 12. 2010

© 2006 Cronax
spol. s r.o.

Uvod
KONTAKTY
Tel: 515 297 098
Mob: 605 982 009

Obec
Starosta
Elektronická podatelnaINFORMACE PRO OBČANY

ROZPIS NÁVŠTĚV MUDr. KOFRONĚ
Aktualizace ordinačních hodin na r. 2010 ke stažení zde


Informace v krizových situacích pomocí SMS

Na Obecním úřadě bylo zprovozněno informační centrum Czech-Point. Další informace získáte klepnutím zde.

Pozemkovy fond ceske republiky - oznameni o zamyslenem prevodu
(vyvěšeno 25. 2. 2011; sejmuto 25. 5. 2011)

Informace - dan z príjmů fyzických osob za rok 2010

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
(vyvěšeno 16. 10. 2010; sejmuto 15. 11. 2010)

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
(vyvěšeno 30. 9. 2010)

ESOM - Návrh závěrečného účtu za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtového výhledu obce na léta 2011 – 2012
(vyvěšeno 8. 3. 2010; sejmuto 24. 3. 2010)

Záměr prodeje pozemků
(vyvěšeno 10. 4. 2010; sejmuto 26. 4. 2010)

Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska: návrh závěrečného účtu za rok 2009
(vyvěšeno 21. 4. 2010; sejmuto 8. 5. 2010)

Záměr prodeje pozemků
(vyvěšeno 7. 5. 2010; sejmuto 23. 5. 2010)

Návrh závěrečného účtu obce (vyvěšeno 19. 4. 2010; sejmuto 7. 5. 2010)

Návrh rozpočtu obce Podhradí nad Dyjí na rok 2010
Sdružení obcí Vranovska: návrh pravidel rozpočtového provizoria a rozpočtový výhled na roky 2010 – 2010
(vyvěšeno 20. 11. 2009; sejmuto 7. 12. 2009)
Návrh rozpočtu Sdružení obcí Vranovska (vyvěšeno 11. 2. 2010)
Návrh rozpočtu obce Podhradí nad Dyjí na rok 2009
Schválený rozpočet na rok 2009: příjmyvýdaje
Návrh rozpočtu na rok 2008 - příjmy - výdaje
Návrh závěrečného účtu za rok 2008
Odkanalizace Podhradí nad Dyjí
Kanalizace - Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ
Rozpočet na rok 2006
Závěrečný účet za rok 2005

Program veřejných schůzí na rok 2010

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení


Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo lesVYHLÁŠKY
Texty vyhlášek jsou řazeny sestupně dle data. Otevřou se Vám v novém okně a bez zbytečné grafiky, abyste si je mohli snadno vytisknout. 

Scitani lidu, domu a bytu

Krajský úrad jihomoravského kraje - verejná vyhláška
(datum vyvěšení: 2.3.2011; datum sejmutí: 19.4.2011)

Dražební vyhláška 05/2011
(datum vyvěšení: 24.1.2011; datum sejmutí: 24.2.2011)

Veřejná vyhláška VRAND 1155/2010
(datum vyvěšení: 10. 1. 2011; datum sejmutí: 26. 1. 2011)

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
(datum vyvěšení: 19. 11. 2010; datum sejmutí: 16. 12. 2010)

Obecně závazná vyhláška o poplatku za svoz odpadu
(datum vyvěšení: 19. 11. 2010; datum sejmutí: 16. 12. 2010)


Veřejná vyhláška VRAND 1155/2010
(datum vyvěšení: 30. 11. 2010; datum sejmutí: 14. 12. 2010)

Vyhláška - Oznámení o přerušení stavebního řízení se společností HYDRO ENERGY CZECH, s. r. o.
(datum vyvěšení: 19. 10. 2010; datum sejmutí 15. 11. 2010)

Vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
(datum vyvěšení: 3. 9. 2010; datum sejmutí: 20. 9. 2010)

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení obce Podhradí nad Dyjí


01/2009 - kterou se stanovuje místní koeficient daně z nemovitostí

Veřejná vyhláška k řízení ve změně územního plánu obce; veškeré dokumenty jsou k dispozici ke stažení v archivu ZIP.

02/2008 - kterou se mění a doplňuje vyhláška 03/2008 o místním poplatku za provoz systémů shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01/2008 - kterou se stanovuje koeficient daně z nemovistosti

03/2007 - O místním poplatku za provoz systémů shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

02/2007 - O místním poplatku za provoz systémů shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01/2007 - O místních poplatcích

03/2006 - O místních poplatcích

02/2006 - O místním poplatku za provoz systémů shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01/2006 - Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání

02/2005 - O použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

01/2005 - O místním poplatku za provoz systémů shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

04/2003 - O místních poplatcíchOZNÁMENÍ O ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

2010

Informace pro občany
(vyvěšeno 30. 11. 2010; sejmuto 14. 12. 2010)

Oznámení o ustavujícím zasedání OZ
(vyvěšeno 1. 11. 2010; sejmuto 15. 11. 2010)

Oznámení o zasedání OZ č. 1/2010
(vyvěšeno 25. 1. 2010; sejmuto 5. 2. 2010)

Oznámení o zasedání OZ č. 2/2010
(vyvěšeno 25. 2. 2010; sejmuto 4. 3. 2010)

Oznámení o zasedání OZ č. 3/2010
(vyvěšeno 1. 4. 2010; sejmuto 8. 4. 2010)

Oznámení o zasedání OZ č. 4/2010
(vyvěšeno 28. 4. 2010; sejmuto 6. 5. 2010)

Oznámení o zasedání OZ č. 5/2010
(vyvěšeno 26. 5. 2010; sejmuto 3. 6. 2010)

Oznámení o zasedání OZ č. 6/2010
(vyvěšeno 24. 6. 2010; sejmuto 2. 7. 2010)

Oznámení o zasedání OZ č. 7/2010
(vyvěšeno 26. 8. 2010; sejmuto 3. 9. 2010)


USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA