Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2.2018

Veškeré další informace k uvedené problematice jsou zveřejněny na internetových stránkách  www.uzsvm.cz

Zpět na: Úřední deska