Schválený Závěrečný účet obce Podhradí nad Dyjí za rok 2016

Závěrečný účet byl projednán a poté schválen na řádném zasedání zastupitelstva obce Podhradí nad Dyjí dne 29.6.2017, usnesením č.7/2017

Zpět na: Rozpočtová odpovědnost obce