Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběr, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních odpadů

Soubory ke stažení:

filevyhlaska-odpady-1-2019.doc
Zpět na: Úřední deska, Platné vyhlášky obce