Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokaricii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

  • výpis z katastru nemovitostí
  • výpis z obchodního rejstříku
  • výpis z rejstříku trestů
  • výpis z bodového hodnocení řidiče
  • konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické
  • konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné